GYIK

Mit jelent az, hogy „integrált” szülő-csecsemő konzultáció?

Az integrál szó azt jelenti, hogy összekapcsol, beépít, egységes rendszert alkot.

A szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció történetében több megközelítési mód, kezelési irányzat létezett az 1980-as évektől (Fraiberg) napjainkig (1995, Stern). A legtöbb irányzat három fő csoportba sorolható:

– pszichoanalitikusan/pszichodinamikusan orientáltak

– interakcionalista szemléletűek

– kötődéselméletre épülők.

Természetesen mindegyik irányzat eredményeit tudományosan igazolták. Az integrált szülő csecsemő/kisgyermek konzultáció és terápia mindhárom irányzat elméleti és gyakorlati tudását felhasználja. A módszer a fejlődéspszichológia, a pedagógia, a csecsemőkutatás, a kötődéselmélet, valamint a pszichoanalízis elméleti alapjaira épül, s az alapismeretekre építi a gyakorlati megoldásokat.

(Forrás: Hédervári-Heller Éva: A szülő-csecsemő konzultáció és terápia- A viselkedésszabályozás zavarai a csecsemő- és kisgyermekkorban, Animula, 2008)

Mi a különbség a terápia és a konzultáció között?

A nemzetközi szakirodalomban mindkét megnevezést használják, nincs precíz szétválasztás, de több esetben elkülönítik egymástól a két fogalmat. A konzultáció is rendelkezik terápiás hatással, mégis különbözik a terápiától.

A konzultáció:

  • pszichoterapeuta alapképzettséggel nem rendelkező szakemberek vezetik: orvosok, pszichológusok, pedagógusok, védőnők, szociális munkások, gyermek- és családjogi szakemberek
  • rövidebb időtartamú, mint a pszichoterápia
  • tudattalan pszichés folyamatok feltárására kevésbé alkalmas

A terápia:

  • klinikai, alkalmazott egészségpszichológiai vagy neuropszichológiai szakpszichológus és pszichoterapeuta alapvégzettséggel rendelkező szakember vezeti
  • hosszabb időtartamú
  • tudattalan pszichés folyamatok feltárására alkalmas

(Forrás: Hédervári-Heller Éva: A szülő-csecsemő konzultáció és terápia- A viselkedésszabályozás zavarai a csecsemő- és kisgyermekkorban, Animula, 2008)

Miben más a szülő-csecsemő konzultáció a védőnői tanácsadástól?

A családok a szülő-csecsemő/kisgyermek konzulenssel sok esetben a védőnő illetve a gyermekorvos ajánlására veszik fel a kapcsolatot az ún. koragyermekkori regulációs zavarok esetében. A regulációs zavar a gyermek valamilyen viselkedésével (alvás, evés, krónikus nyugtalanság, nehezen megnyugtathatóság stb.) kapcsolatos állapot.

A konzultációs óra időtartama 60-90 perc, ennél nagyon ritkán rövidebb.

Mit jelent az, hogy regulációs zavar?

A csecsemő születésétől kezdve képes az édesanyjához kapcsolódni és önmagát megnyugtatni, viselkedését szabályozni annak érdekében, hogy jól érezze magát: a környezetének legtöbbször sírással jelzi szükségletit, ami teljesen természetes. Sokszor azonban már a sírás előtt megfigyelhetjük azokat az apró jeleket, amiből tudjuk, hogy gyermekünk éhes, fáradt, fázik, unatkozik…ezt az édesanyák legtöbbször nagyszerűen felismerik. Különböző okok miatt a csecsemők és a kisgyermekek bizonyos esetekben nem tudják „regulálni” azaz szabályozni a viselkedésüket. A regulációs zavarok olyan állapotok, ahol a szervi okokat az orvosok kizárták és a gyermek harmonikus mindennapjaihoz segítséget igényel a család.

A Konzultációról menüpontban részletesen olvashat ezekről az állapotokról.